Xarxa de Formació Continuada en Clínica Psicoanalítica
CASTELLANO  •  CATALÀ

DOCENTS

Docents de l'SCB

Anna Aromí

És psicoanalista a Barcelona.

Llicenciada en Ciències de l'Educació. És membre (AME) de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Fou una de les impulsores del Grup d'Investigació Psicoanàlisi i Pedagogia (1995-2005) i endegà la Tertúlia de Cinema: el cinema de Lacan (2001-2008).

Fou responsable editorial de la revista del CIEN i de l'Institut del Camp Freudià El Niño (1995-2002) i dirigí la Col·lecció de Llibres de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià (1998-2000).

Algunes publicacions: "Presentación", a Jaques-Alain Miller, La pareja y el amor (Paidós, 2003). "¿Cómo empezó todo?", a Jacques-Alain Miller, Introducción a la Clínica Lacaniana (RBA-ELP, 2006). En col·laboració: Actualidad en psicoanálisis, Psicoanálisis e Hipermodernidad, Nuevos aportes al estudio de la angustia (Pomaire, Caracas) i O Mercosul no divá (Curitiva, 2008). Publica regularment els seus articles a les revistes Freudiana i El Psicoanálisis.

Miquel Bassols

És psicoanalista membre de l' Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP-Espanya) i de l'École de la Cause freudienne (ECF-França). Llicenciat en Psicologia, especialitat Clínica, per la Universitat de Barcelona. Doctorat pel Departément de Psychanalyse de l’Université de Paris 8.

Ha format part del Secretariat del Seminari del Camp Freudià de Barcelona des del seu inici el 1985. Coordinador de la Secció Clínica de Barcelona des de la seva fundació el 1988.

Actualment és president de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi, i ha format part del seu Consell des de la seva fundació en períodes diversos.

Autor de múltiples artícles en revistes com ara Ornicar?, Uno por Uno, de la qual fou director, Freudiana, EL Psicoanálisis, La Cause freudienne, Quarto, traduïdes a diverses llengües.

Autor dels llibres següents: La psicoanàlisi explicada als mitjans de comunicació (Eolia, Barcelona 1997), La interpretación como malentendido (Colección Diva, Buenos Aires 2001), Finales de análisis (Pomaire, Caracas 2007), Llull con Lacan. El amor la palabra y la letra en la psicosis (Gredos 2010), Lecturas de la página en blanco. La letra y el objeto (Miguel Gómez Ediciones 2011), Tu Yo no es tuyo. Lo real del psicoanálisis en la ciencia (Tres Haches 2011).

Enric Berenguer

Llicenciat en Psicología Clínica. Membre de la Asociaciò Mundial de Psicoanàlisi (AMP) i de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP), Analista Membre de l'Escola (AME). 

Supervisió clínica del CDIAP de Sant Boi, de la Comunitat Terapèutica del Maresme, de CSS de l'Ajuntament de Barcelona i del CSMIJ de Calella.

Ha publicat artícless en Freudiana, Colofón, La Cause Freudienne, Opçao Lacaniana, Quimera i El País. Entre les seves traduccions destaquen els llibres IV, V, VIII i X de El seminario de Jacques Lacan (Paidós). És autor de: ¿Cómo se construye un caso?, Ed. Capitón. col. Seminarios Clínicos, Psiconálisis: enseñanzas, orientaciones, debates, Ed. UC Guayaquil, La significación del falo, Cuadernos del Ines, Nº 3,"Lo social, salvo el amor", Serie Conferencias Públicas, n. 2, NEL Bogotá 2009, "Elogio de la angustia", Serie Conferencias Públicas, n. 3, NEL Bogotá 2010, "Paternidad vs. Parentalidad", Cuadernos del Cid, n. 5, Nel Bogotá 2006, "Depresión y rectificación subjetiva", en Depresiones y psicoanálisis, Ed. Grama, 2006, "Un sujeto que no atiende (al significante", en DDA, ADD, ADHD, como ustedes quieran, Ed. Grama, 2006.

Alicia Calderón de la Barca

Psicoanalista a Barcelona i Girona.
Psicòloga clínica per la Universitat de Rosario - Argentina. Ajudant de docència en Psicologia clínica a la Universitat de Rosario-Argentina (1972-1975). Analista Membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi (AME). Analista Membre de l'ELP Secció Catalunya. Docent del Institut del Camp Freudià - Secció Clínica de Barcelona.  Membre de la comissió de publicacions del Cercle Psicoanalític de Catalunya i de la Revista Noventa del Cercle Psicoanalític de Catalunya. Directora de Freudiana (1997-98). Responsable del Grup d'Investigació de la Secció Clínica de Barcelona ¿Clínica o avaluació? Alguns dels articles publicats:
Joan Riviere y el secreto de lo femenino - Uno por Uno Nº 36 Simbólico, imaginario y real y condición de amor: sobre el caso de "La joven homosexual"  Revista Noventa (abril) Artificio de artista - Caldero de la Escuela - Eol Nº 38 "Esos puntos radicales de lo real..." Freudiana  1 Karen Horney y el "sueño de la mujer toda" Freudiana 8 La locura del yo - Freudiana 13 El montaje de una ilusión: la "play-scene"- Freudiana 17 El padre real : un operador estructural- Freudiana 22 La verdad de la "Crítica" - Freudiana 27 Enigma de las epifanías- Nodus (publicación on-line)El silencio de la escuela - Freudiana 58

Rosa M. Calvet

AME de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Membre de l'ELP-Secció de Catalunya. Docent de l'Institut del Camp Freudià. 

Lucía D'Angelo

Llicenciatura de Psicòloga, atorgat per la Universidad Nacional de Rosario, Rosario (Argentina), el 25 de març de 1976. Homologat per la Universitat de Barcelona, Barcelona (Espanya) per a l'exercici professional a Espanya, el 5 de març de 1979.

Membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Analista membre de l'Escola (AME) de l'Orientació Lacaniana, Argentina. Analista membre AME de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, Espanya. Analista de l'Escola (AE) (1997-2000) de l'AMP. Expresidenta de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, Espanya 2008-2010.

Diplôme d'Études Approfondies: Mémoire de DEA "L'homosexualité masculine. Developpement hystorique et conceptuel dans l'œuvre de Freud». Directeur de recherche: Jacques-Alain Miller. Université de Paris VIII, Saint Denis, France, l'1 de juliol de 1994.

Diplôme de Doctorat de Psychanalyse: These de Doctorat: "Li désir masculin et ses Perversions". Directeur de recherche: Serge Cottet. Université de Paris VIII. Saint-Denis, Paris, France. 2003.

Autora de La homosexualidad masculina. Ensayos freudianos sobre la sexualidad. Editorial Síntesis, Espanya, 2004.

Algunes publicacions:

"Pedro", a Effets thérapeutiques rapides en psychanalyse. La Conversation de Barcelone. París, 2005.

"Le désir masculin et ses perversions". Difusión Anrt. Atelier nacional de reproduction des thèses, Lille (França) 2005.

"Une question de discipline", a Variétes de l'humeur. Conversarion du Cercle Uforca. Navarin, 2008, París.

"Le sentiment de la vie", a Clinique et pragmatique de la désinsertion en Psychanalyse, Mental nº 24, FEEP, 2010.

"El sentimiento de la vida", a Clinica y pragmática de la [des] inserción en Psicoanálisis, El Psicoanálisis N. 16, ELP, 2009.

Isabelle Durand

És psicoanalista. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Docent de la Secció Clínica de Barcelona de l'Institut del Camp Freudià (ICF). Diploma d'Estudis Avançat de la Secció Clínica de Barcelona ICF. Membre de l'ELP i de l'AMP. Autora del llibre El superyó femenino. Las afinidades entre el superyó y el goce femenino (editorial Tres Haches).

Shula Eldar

Analista membre de l' Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi.

Analista de L'Escola entre els anys 1998-2001.

M.A en Psicologia clínica i B.A en Sociologia per la Universitat de Tel-Aviv. 

Docent de la Secció Clínica de Barcelona.

Directora de la revista "Freudiana", 1995-1997.

Responsable del Grup d'Investigació del Institut del Camp Freudià: ¿Clínica o Evaluació?

Coautora de: "Deber de memoria". Editorial Grama. 2005.

Compiladora de: "Mujeres: Una por Una". Col.lecció ELP. Gredos, 2009.

Entre els articles publicats:

El Olvido. Uno por Uno. Nº 46.

El asiento del analista. En: Freudiana Nº 23.

De unos a otros. Acerca de la transferencia de trabajo. En: Freudiana Nº 26.

Zukufunksmusik. En: Freudiana Nº 40.

Un deseo lacaniano. En: Freudiana Nº 58.

El orden simbólico en el siglo XXI. No es más lo que era... En: Freudiana Nº 64.

¿De qué le hablaban a Freud las mujeres? Nodus. Publicació on-line de la SCB.

 

Xavier Esqué

Xavier Esqué i Abelló és psicoanalista a Barcelona. A.M.E. de la Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de la Asociació Mundial de Psicoanàlisi. A.E. (2003/06). Coordinador del Institut del Camp Freudià en Espanya. Va ser President de la ELP (2006/08). 

Psicòleg especialista en Psicología Clínica. Supervisiò clínica dels CSMA de Nou Barris, Calella i Masnou. Va ser responsable clínic del Centre de Salut Mental "Nou Barris" de Barcelona (1990-2012). 

Va impartir seminaris i conferències en diferents ciutats d'Europa i de Llatinoamèrica. Va publicar articles en revistes nacionals i internacionals. 

Entre altres publicacions destaquem:

"¿Amar al padre o al sinthome?". Seminarios en Caracas. La función del sinthome. Grama ediciones, 2007.

"Psicoanálisis con niños". Tramar lo singular. Compiladora Irene Kuperwajs. Text: Ficciones familiares y real en juego. Grama ediciones, 2010

"¿Cómo se forman los analistas?". Acto analítico y práctica de la interpretación. Grama ediciones, 2012.

Elvira Guilañá

Psicoanalista, AME de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Docent de la Secció Clínica de Barcelona. Psicòloga clínica. Doctorat en Psicopatologia de la infància i adolescència, Doctora en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable de l'Àrea de Salut Mental I. Genus (Barcelona).

Vicente Palomera

Vicente Palomera Laforga és psicòleg clínic per la Universitat de Barcelona. Va obtenir el grau de Doctor en el Department de Psychanalyse de la Universitat de París VIII. Docent de la Secció Clínica de Barcelona des de la seva fundació. És membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP) i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi (AMP). Ha estat president de l'ELP (2002-2004) i de la Federació Europea d'Escoles de psiconàlisi (2007-2010). Docent en diverses ciutats espanyoles i europees (París, Roma, Londres, Brussel · les, Dublin), als USA (New York, Miami), Argentina (Buenos Aires, Còrdova), Israel, Austràlia (Melbourne). Autor de llibres i articles diversos en revistes especialitzades nacionals i internacionals. Dirigeix la col·lecció de llibres de psicoanàlisi de l'ELP a l'Editorial Gredos.

Estela Paskvan

Analista Membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià (Espanya). Analista Membre de l'Escola de l'Orientació Lacaniana (Argentina). Membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Analista de l'Escola Una (2002-2005). Llicenciada en Ciències Socials, UNL, Argentina.

Últimes publicacions: "La conclusión del cártel del pase, una cuestión de tiempo intersubjetivo" a Revista "Freudiana" N. 62; "El post-analítico no existe” a Revista "Lacaniana" N. 9; "El cártel se deja enseñar” en Revista "El Psicoanálisis" N. 20;  "Comentario del Capítulo 1 del Seminario XX de J. Lacan”, a Cuadernos de Psicoanálisis del Instituto del Campo Freudiano en España N. 33; "Encrucijadas subjetivas” a "Suicidio, Medicamentos y Orden Público", V.V.A.A., Edit. Gredos.

Montserrat Puig

Psicoanalista membre AME de l'ELP i de l'AMP. Metge psiquiatra. DEA del Camp freudià, Departament de Psychanalyse Université Paris VIII. Responsable clínic del Programa d'Atenció a la Crisi i Prevenció del suïcidi, Centre de Salut Mental dreta de l'Eixample (Barcelona). Responsable clínic del Programa d'atenció a la crisi i prevenció del suicidi dreta de l'Eixample (Barcelona) 2003-2014. Unitat Mèdico-Educativa UME Centre l'Alba (Barcelona).

Coautora i compiladora del llibre "Suicidio, Medicamentos y Orden Público" ed. RBA

Hebe Tizio

És psicoanalista. Membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Doctora en Psicologia. DEA Universitat París VIII. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Participa en projectes de recerca i Màsters internacionals. Publica regularment a Freudiana i El Psicoanàlisi i a diferents publicacions internacionals.

Antoni Vicens

És psicoanalista membre (AME) de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l' Associació Mundial de Psicoanàlisi; AE (2008-2011). És també Professor Titular de filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona. President de l' ELP (2013-2014), membre del seu Consell d'Administració (2000-2004; 2008-2012) i Director de la Comunitat de Catalunya de la ELP (2005-2007). Director de les revistes Freudiana (1991-1992) i El Psicoanálisis (2004-2005). Doctor en Filosofia (Tesi: La paraula i el llenguatge en la psicoanàlisi). Docent del Instituto del Campo Freudiano (a España, Italia, Irlanda, Suiza e Israel).

Últimes publicacions: "Prólogo" a J.-A. MILLER, El Hombre de los lobos (Madrid, Gredos, 2011); "El universo concentracionario", en Freudiana 62; "Las locuras de Hamlet y la del mundo", en Freudiana 63; "El caso Aimée y la soberanía del síntoma", en Cuadernos de Psicoanálisis 33; "De guerra, muerte y culpa", en El Psicoanálisis 19; “El pase en la Escuela y la irrealización generalizada”, en El Psicoanálisis 21; “Política, estrategia y táctica”, en El Psicoanálisis 23; “Real, imaginario y simbólico: nueva escritura”, en El Psicoanálisis 24; “¿Qué es una Escuela de psicoanálisis?, en El Psicoanálisis 26; “Discreta verdad”, en Freudiana 71; “Política de Schreber”, en Freudiana 72. “Mística y psicoanálisis”, en El Psicoanálisis 28. “Resta-t-il dit”, en La Cause du désir, 87. “Freud y la sexología”, en Cuadernos de Psicoanálisis, 37. “Nota sobre lalangue”, en Enlaces 19. “¿Es posible un autoretrato sin espejo?”, en Análisis 27. Capítulo “Guerra, dictadura y régimen de goce en el franquismo”, en El psicoanálisis a la hora de la guerra, Marie-Hélène Brousse (compiladora), Buenos Aires, Tres Haches 2015.

Libros: Traducción y edición de Sigmund FREUD, Escrits metapsicològics, Barcelona, Eds. 62, 2005. Lenta, precipitadamente. Una experiencia psicoanalítica, Buenos Aires, Unsam, 2013.

Docents encarregats

Margarita Álvarez

Margarita Álvarez Villanueva és psicoanalista a Barcelona. Membre de l'ELP i l'AMP

Titulació acadèmica: Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica.

De 1980 a 1984 treballa en el camp de l'autisme i la psicosi infantil en el Centre Terapèutic Bellaire (Bellaterra). De 1984 a 1996, la seva activitat professional es desplega en els marcs de la xarxa de salut mental i de la psiquiatria comunitària, primer amb adults (Unitat de Crisi i Hospital de Dia de la Comunitat Terapèutica de Malgrat de Mar) i, després, amb nens i adolescents (Centre de Salut Mental infantojuvenil de l'Hospital de Calella).

Des de l'inici, la seva tasca a la xarxa pública es compagina amb la seva tasca a la pràctica privada. Des de 1996, es dedica principalment a aquesta última.

Anna M. Castell

És psicoanalista. Membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi. Llicenciada en Psicologia clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb doctorat en Psicologia per la Universitat de Barcelona.

Docent encarregat del Institut del Camp Freudià de Barcelona.

DEA, Diploma d’Estudis Avançats del Institut del Camp Freudià “La frigidez y lo real de la feminidad”.

Autora d’articles en publicacions com Uno por Uno, Freudiana, El Psicoanálisis, El Caldero de la Escuela, Encore la psychanalyse. També a Cuadernos de Psicoanálisis, Nodus, Ornicar? Digital i altres publicacions sota els  auspicis del ICF i la AMP.

Eduard Gadea

Eduard Gadea Gambús és Doctor en Filosofia. Catedràtic de Filosofia d'EM. DEA de l'SCB-ICF. Analista practicant.

Col·laboradors

Begoña Ansorena

Diplomada en Infermeria i Llicenciada en Psicologia per la Universitat del País Basc (U.P.V.E.H.U)

Psicoanalista, Membre de l'ELP-AMP.

Psicòloga clínica del Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), pertanyent a la xarxa d'utilització pública del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

 

Laura Canedo

És psicoanalista. Membre de l'ELP (CdC) i de l'AMP. Llicenciada en Psicologia per la UB. Psicòloga clínica.

Neus Carbonell

Neus Carbonell, psicoanalista a Barcelona, és membre de l'ELP i de l'AMP. Llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona, en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya i Doctora en Literatura Comparada per la Universidat d'Indiana (EEUU). De les seves publicacions asenyalem els seus libres més recents:  La dona que no existeix. De la Ilustració a la Globalització (Eumo Editorial), Cultura i subjectivitat (Editorial UOC),  No todo sobre el autismo [escrit conjuntament amb Iván Ruiz] (Editorial Gredos). Forma part de l'equip clínic del Centre L'Alba i és docent de la Universitat Oberta de Catalunya.

Myriam Chang

És psicòloga clínica. Psicoanalista AP. Membre de l'ELP-Catalunya. Membre de l'AMP. Co-coordinadora de l'Equip del Centre de Psicoteràpia i Logopèdia Collblanc.

Pilar Foz

Llicenciada en Filosofia i CCEE, secció Pedagogia Terapèutica, Universitat de Salamanca, 1977-1982. Tètrada de la Secció clínica de Barcelona de l'ICF, 1991-1995, presentació de l'assaig per a l'obtenció del Certificat d'Estudis Clínics. Membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, 1998. Analista practicant, 1999. Terapeuta en el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç-CDIAP-1986. Col·laboradora en la Comissió d'organització de l'SCF, 2009

Iván Ruiz

Iván Ruiz Acero, psicoanalista a Barcelona. AME de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Responsable del Grup d'investigació sobre autisme i psicosi i del Taller d'estudi sobre la Pràctica entre varis, en la Secció clínica de Barcelona.

Marta Serra

És llicenciada en Psicologia clínica. Membre (AME) de l'ELP i de l'AMP. Fou directora de "Cuadernos de Psicoanálisis" (revista de l'Institut del Camp Freudià a Espanya) i de "El psicoanálisis" Revista de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. Publica regularment articles a Freudiana i El psicoanálisis.

Rosa-Alba Zaidel

És analista Membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. Coordinador d'Àrea del Seminari del Camp Freudià SCB. Col·laboradora de les revistes Freudiana i El Psicoanálisis. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires. Col·legiada núm. 10790.

© 2012-2013 SCB Secció Clínica de Barcelona • Avís legal Disseny web per Tecniber-5 / Fotos Alwarex