Red de Formación Continuada en Clínica Psicoanalítica
CASTELLANO  •  CATALÀ

Àrea del Practicum

Des de fa anys la Secció Clínica desenvolupa, per als participants de la Tètrada, activitats de formació en institucions de la Xarxa Pública de Salut Mental i Toxicomanies.

Pràctiques

La referència a la pràctica clínica no es limita a l'exposició i comentari de seqüències de casos. La Secció Clínica de Barcelona disposa de la possibilitat de realitzar Pràctiques clíniques en institucions, les pràctiques s'ajusten a la disponibilitat i característiques assistencials de cadascun dels centres on es duen a terme. Normalment la seva durada serà la d'un curs lectiu, el participant haurà de presentar una memòria en finalitzar-lo.

Per a la seva realització l'SCB ha establert acords de col·laboració amb els centres següents:

  • CAS de Nou Barris (ASPB)
  • Centro de Día Drogodependencias, L’Hospitalet.
  • CSMA Maresme Sur, El Masnou. CTM.
  • CSMA Nou Barris.
  • Fundació Nou Barris (CSMIJ, SAR).
  • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Sant Boi.
  • Hospital de Día de Salut Mental del Garraf.
  • Fundació Hospital de Día Nou Barris.
  • Centre L'Alba
  • SOD (ASPB)

Una comissió s'encarrega de les relacions institucionals, de les entrevistes per a admissió en pràctiques i de la coordinació i tutela de les activitats.

Sessions Clíniques en institucions

Cada curs es realitza un cicle de Sessions Clíniques en diferents dispositius assistencials de la Xarxa de Salut Mental i Toxicomanies amb presentacions clíniques dels terapèutes de la institució i amb la presència d'un docent de l'SCB.

CURS 2016-17

Presentació de malalts

Es realitzen presentacions de malalts en la Comunitat Terapèutica del Maresme, Centre de Salut Mental Maresme Sud (El Masnou). La presentació de malalts és una disciplina de formació clínica que Jacques Lacan va sostenir al llarg de la seva ensenyança. Per assistir a les presentacions cal realitzar una sol·licitud d'assistència als responsables de la Secció Clínica.

© 2012-2013 SCB Sección Clínica de Barcelona • Aviso legal Diseño web por Tecniber-5 / Fotos Alwarex