Àrea de la Tètrada | Seminaris optatius (Assistència obligatòria a dues d'ells)

Escriure, l'estranger (dimecres)
Claudia González

Les maneres successives de concebre la lletra i l’escriptura marquen punts de viratge en l’ensenyament de Lacan, al llarg de molts anys i fins al seu últim ensenyament. Escriure no és imprimir traços, transcriure la paraula en un paper o en una pantalla. Per a Lacan, la noció d’escriptura inclou la de la lletra i el seu efecte de gaudi, més enllà de l’efecte de sentit del significant. D’altra banda, en la mesura en què està concernit l’efecte de gaudi, la manera de pensar el cos és inseparable de la manera de concebre la lletra i l'escriptura. Al llarg d’aquest seminari estudiarem l’estreta articulació d’aquests conceptes tenint en compte que “l'escriptura és l'instrument que permet a Lacan operar una operació crucial amb l'imaginari, per orientar el cos del parlêtre cap al real”.

Prendrem, doncs, punts crucials que van del Seminari 9 fins a allò que es formula de l’escriptura en el darrer ensenyament, on la noció del cos es modifica, per una banda, a partir d’un nou estatut de l’imaginari i, per l'altra, per una forma diferent de pensar la seva relació amb el gaudi, que passa necessàriament pel símptoma.

Com arriba Lacan fins aquí? Què és l’escriptura i com el parlêtre pot o no arribar a escriure l’estranger, en la seva pura existència? Ens dedicarem a respondre aquestes preguntes durant el curs 2021-2022 de la mà de Jacques Lacan i d’artistes d'avantguarda, que li van interessar, com ara Samuel Beckett i E.E Cummings.

 

Nota:

(1) Laurent, É.  Escriptura <> Gaudi. Conferència pronunciada el 20 de març de 2021 per a la Secció Clínica de Brussel·les via Zoom.

 

Bibliografía:

Lacan, J. El Seminario, libro 9: La identificación (inèdit).

Lacan, J. El Seminario, libro 18: De un discurso que no fuera de semblante, Buenos Aires, Paidós, 2009.

Lacan, J., El Seminario, libro 19: … o peor, Buenos Aires, Paidós, 2012.

Lacan, J., El Seminario, libro 20: Aún, Buenos Aires,  Paidós, 1998.

Laurent, É., “Lalangue et le forçage de l’écriture”, La Cause du Désir nº 106, 2020, pp. 36-45 pp. 62-69.

Laurent, É., “Une visión du ruissellement de l’Un”, La Cause du Désir nº 107, 2021.

Miller, J.-A., El ser y el Uno, Freudiana, RBA, Barcelona. (Diversos números)

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor