SEMINARI DEL CAMP FREUDIÀ: 2002-03

El seminari d'aquest curs està dedicat a treballar el Seminari VIII de Jacques Lacan, La transferència.

octubre 2002

novembre 2002

desembre 2002

gener 2003

febrer 2003

març 2003

abril 2003

maig 2003

juny 2003