SEMINARI DEL CAMP FREUDIÀ: 2004-05

Seminario 17. El reverso del psicoanálisis. Jacques Lacan

octubre 2004

novembre 2004

desembre 2004

gener 2005

febrer 2005

març 2005

abril 2005

maig 2005

juny 2005