27/08/2018

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

2º Cicle de conferències: Aforismes lacanians

 La paraula aforisme ve del grec “definir”. Diguem que un aforisme és una frase que intenta expressar quelcom de manera concisa i aparentment tancada. De vegades pot semblar lapidari o una sentencia doctrinal. L’aforisme no és dialèctic ja que no remet a una altra frase que pogués explicar-lo. Generalment és una frase que s’explica per si mateixa.

 

 Al llarg de l’ensenyament de Lacan hi ha força frases aforístiques que repetim constantment, quasi a mode d’eslògan. Les podem explicar, comentar, repetir, però l’aforisme roman idèntic a si mateix.

 

 En aquest cicle de conferències, continuació del cicle passat, volem insistir en el que impliquen els aforismes que hem escollit per aquest curs, intentant a l’hora, pertorbar allò que els fa aparentment tancats, perquè sens dubte, tornin a tancar-se.

 

 La invitació és oberta a tothom perquè, a partir del mes d’octubre, ens acompanyeu a debatre aforismes lacanians com “No hi ha relació sexual”, “La veritat té estructura de ficció” o “L’inconscient està estructurat com un llenguatge”.

 

Claudia González

 

Calendari de les conferències:

1.  Miquel Bassols: “La veritat té estructura de ficció”- 29 d'Octubre.
Coordina: Claudia González

2.  Lidia Ramírez: “L'angoixa és l'afeste queno enganya"- 19 de Novembre.
Coordina: Rosa Godínez

3.  Mario Izcovich: “L'inconscient està estructurat com un llenguatge”- 3 de Desembre. Coordina: Claudia González

4.  Daniel Cena: “No hi ha metallenguatge”- 28 de Gener.
Coordina: Rosa Godínez

5.  Gabriela Galarraga: “No hi ha relació sexual”- 25 de Febrer.
Coordina: Claudia González

6.  Graciela Essebag: “L'Altre no existeix”- 25 de Març.
Coordina: Rosa Godínez

7.  Silvia Grases: “Limaginari és el cos”- 29 d'Abril.
Coordina: Claudia González