Programa del curs 2017-2018

Activitats del curs

Programa

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Activitats declarades

Grup de Treball Psicoanalític del Garraf

Mòdul d'introducció a la Clínica Psicoanalítica