Programa del curs 2018-2019

Activitats del curs

Programa

Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona i Cicle de conferències

Aforismes lacanians

Seminari XVII, El revers de la psicoanàlisi

Activitats declarades

ACTIVITATS DECLARADES 2018-2019