Xarxa de Formació Continuada en Clínica Psicoanalítica
CASTELLANO  •  CATALÀ

Informacions complementàries

Informacions administratives

A la Secretaria de les Seccions funciona un servei d'informació. Podeu dirigir-vos a la seu de la Secció Clínica de Barcelona: Via Laietana 64 2n 2a, 08003 Barcelona, telèfon 934 121 489, E-mail: secretaria@scb-icf.net.

Informacions científiques

Les persones que tinguin intenció de postular la seva entrada a la Secció Clínica, així com els Participants de la Secció, poden obtenir les informacions que els permetin orientar-se teòricamente escrivint o sol·licitant una entrevista individual a la Coordinació de la Secció.

Casos particulars, excepcions i validacions

Els candidats a la Tètrada i els Participants que optin als diferents Certificats i Diplomes, i que no compleixin algun dels requisits mencionats però hagin donat proves d'una particular aptitud per a la investigació (llista substancial de publicacions anteriors, amb referències precises), poden sol·licitar la validació a les Comissions d'Admissió o d'Assaig, segons correspongui. Les Comissions estudiaran cas per cas i proposaran un informe al Sr. Jacques-Alain Miller, Director de l'Institut del Camp Freudià. El Director decideix sobre les peticions d'excepció i validació.

Els casos particulars, les peticions d'eventuals excepcions i les validacions han de presentar-se per escrit i dipositar-se a Secretaria.

Equivalències amb la Secció Clínica

Els Participants de la Secció Clínica a Espanya podran sol·licitar validacions d'assistència i participació als Mòduls dels Seminaris i Espais del Camp Freudià de les ciutats on resideixen habitualment, sempre que resultin equivalents als mòduls de la Secció Clínica on hagin estat admesos.

Les sol·licituds d'equivalència i validacions s'han de presentar al començament de l'any lectiu a la Secretaria de l'Institut del Camp Freudià – Secció Clínica, Seminaris i Espais del Camp Freudià a Espanya, i cal que siguin informades favorablement per la Coordinació. Les validacions són atorgades per la Direcció.

Biblioteques

Els participants de la Secció i els inscrits a qualsevol de les activitats de l'Institut del Camp Freudià tenen accés a la xarxa de Biblioteques del Camp Freudià d'Espanya. La secretaria de cadascuna de les activitats de l'Institut disposa d'informació sobre la biblioteca.

Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona
Diagonal 333, 3er 1a
08037 Barcelona
Tel: 932 075 619
Email: bcfb@ilimit.es

Publicacions

L'Institut del Camp Freudià compta amb els Cuadernos de Psicoanálisi, on es difon el treball clínic, els assajos i les investigacions realitzades a partir de les seves activitats. També es publiquen els treballs de la Conversa i dels Stages de Formació Permanent.

En aquesta web es publica l'aperiòdic virtual NODVS amb difusió de textos i treballs realitzats en el marc de l'Institut.

© 2012-2013 SCB Secció Clínica de Barcelona • Avís legal Disseny web per Tecniber-5 / Fotos Alwarex