Seminari del Camp Freudià | Seminari de Textos

"De una qüestió preliminar a tot tractament possible de la psicosi" Jacques Lacan

Partint de l’estructura que Freud dedueix d’una classificació inèdita –fundada en les variacions de l’Èdip respecte al lloc de la sexuació del subjecte, les identificacions i l’elecció d’objecte – Lacan planteja una qüestió preliminar: De quina manera en un cas el mecanisme de defensa contra l’homosexualitat es realitza en la paranoia mentre que en altres resulta en un mecanisme obsessiu i fins i tot histèric?

En l’esforç per construir el concepte de Verwerfung (terme que Freud utilitza en el cas de l’”Home dels llops”) Lacan troba en el terme “forclusió”, extret del dret, la especificitat de la psicosis per l’operació que designa l’absència – forclusió- del significant de la llei – el Nom-del-Pare- en l’Altre del llenguatge –l’inconscient-. En l’Escrit “D’una qüestió preliminar a tot tractament possible de la psicosi” 1 els esquemes R i I li donen a la tesi sobre la Verwerfung les seves conseqüències clíniques, sobretot per explicar el desencadenament. La lògica didàctica d’aquest Escrit funda les bases que sostenen les categories nosològiques de psicosi, neurosi i perversió segons l’absència o presència de la inscripció del Nom-del-Pare. Lacan aquí procura respondre seguint al Freud clínic, més enllà del Freud teòric, en base a una formalització que es recolza en l’ interès freudià pels fenòmens del llenguatge i per la lletra per a, finalment, reformular dos punts centrals de la teoria del Èdip: per una banda, l’Altre del llenguatge i com s’articula a la paraula i, per l’altra, la qüestió del pare en la psicoanàlisi.

A partir de 1970 Lacan abandona la clínica estructural en profit de la clínica pragmàtica, les solucions de la qual pel subjecte psicòtic que no disposa del Nom-del-Pare, suposen invencions en l’un per un.

 

Notes:

  1. Jacques Lacan, “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” en Escritos 2, Siglo XXI editores, México 1998.
RESPONSABLES   Neus Carbonell , Myriam Chang , Pilar Foz , Rosa-Alba Zaidel

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2017 - 2018