Antena clínica de Tarragona

Des del curs 2016-2017 es desenvolupa un espai de formació clínica a Tarragona, que té com a eix explorar l’ús de la psicoanàlisi en la clínica actual.

La clínica psicoanalítica és una clínica sota transferència, que en l’abordatge del patiment psíquic té els seus trets propis.

Les activitats d’aquest espai s’estructuren a partir d’un recorregut pels conceptes principals de Freud i Lacan, tractant de mostrar la seva articulació pràctica sostinguda i la seva vigència oberta a noves aportacions.

En col·laboració amb el Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital de Sant Joan de Reus, es realitzen presentacions clíniques, que afavoreixen la transmissió clínica en viu, i de les quals es busca obtenir-ne ensenyances en un treball posterior de taller clínic.

És una formació que es dirigeix tant als participants novells com als de més recorregut interessats en la clínica psicoanalítica, i a l’extensió de la formació dels professionals de la salut mental, en el que es coneix com la psicoanàlisi aplicada a la terapèutica.

CURS 2021-2022

Presentacions clíniques a l’hospital 

Aquesta activitat, anomenada des de la tradició psiquiàtrica “presentació de malalts”, que Lacan va sostenir durant tot el seu ensenyament, és una disciplina de formació clínica.

Basada en l’escolta directa d’un cas clínic, es realitza amb la presència del pacient, que és entrevistat per un docent a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

 

Calendari:  30 de novembre 2021, 25 de gener, 22 de març i 24 de maig de 2022

Horari: de 12.30 a 14.30 h

Docents: Lucia D'Angelo, Xavier Esqué, Elvira Guilañá i Antoni Vicens.

Lloc: Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda Dr. Laporte 2, Reus

 

Taller clínic

Aquesta activitat està orientada pels elements singulars de cada presentació clínica prèvia. És un treball destinat a reprendre la construcció del cas, abordar les línies més importants de l'estructura o l'estudi d'un detall que proporcioni una demostració o ensenyament.

 

Calendari: 16 de desembre de 2021, 10 de febrer, 7 d'abril i 2 de juny de 2022

Horari: de 20.00 a 21.30 h

Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona

 

Cicle de conferències

Complexos familiars i símptomes actuals

 

Des dels primers textos de Lacan, el lloc de la família com a institució acompanya l'estructuració subjectiva i ens permet pensar la clínica.

Avui, l'empenta a la diversitat en els vincles familiars es percep de manera nova en els símptomes, la qual cosa té el seu abast en la pràctica.

Proposem abordar les modalitats que acompanyen els símptomes actuals, des de la seva articulació als complexos familiars i les seves diferències en les estructures clíniques.

 

Programa

El lloc de la família des de la psicoanàlisi.

Les crisis del desig en els complexos familiars.

El drama de la gelosia.

La cruïlla adolescent.

La bogeria de creure en un mateix

Incidències traumàtiques dels complexos familiars.

El retorn de la histèria en els trastorns disfuncionals.

El nuament pel símptoma. Perspectives.

 

Calendari: 4, 18 de novembre de 2021, 13 de gener, 24 de febrer, 10 de març, 28 d'abril, 19 de maig i 16 de juny de 2022

Horari: de 20.00 a 21.30 h

Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona 

 

Coordinació del curs:

M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera, Josep Sanahuja

 

Coordinació de les Presentacions clíniques:

Montserrat Puig, docent de la Secció Clínica de Barcelona.

Tre Borràs, directora del Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital St. Joan de Reus.

 

Inscripció:

Per inscriure’s es recomana tenir un nivell de quart any d’estudis superiors i/o un exercici professional en l’àmbit de la salut mental.

Els inscrits per primera vegada hauran de sol·licitar una entrevista personal d’admissió.

La inscripció és conjunta a totes les activitats.

Preu: 160€

Reserva de places: https://antenaclinicatarragona.wordpress.com

Més informació:

antenaclinica.tgn@gmail.com | 679926969