Itineraris formatius

És un fet que existeix una clínica, encara que sigui de tipus de símptomes; un altre fet és que aquesta clínica és essencialment mèdica i psiquiàtrica i que es va convertint en química i estadística.

Les Seccions Clíniques es plantegen un Cursus on cadascú pugui trobar el rigor conceptual que li sigui possible extreure'n - tant dels conceptes teòrics que es dispensen com de la discussió de la pràctica clínica. Es tracta de l'ensenyança sistemàtica i gradual dels conceptes principals de la psicoanàlisi, posats a prova per la clínica del que és particular. El Cursus de la Secció Clínica de Barcelona es construeix en quatre anys lectius, denominats per aquest motiu Tètrada.

És possible efectuar diferents recorreguts per la Tètrada:

  1. Assistència electiva i sense certificació acadèmica als Seminaris i Mòduls d'Investigació.
  2. Assistència reglada a cadascun dels mòduls, amb Certificats.
  3. Assistència i participació activa amb redacció de treballs d'avaluació periòdics.

La producció d'Assajos i Memòries d'Investigació es sanciona amb els Certificats i Diplomes que atorguen cadascuna de les Seccions.