Institut del Campo Freudià: Presentació

El Seminari dictat per Jacques Lacan entre 1953 i 1980 (actualment en procés de publicació) va assegurar per si sol la formació permanent de diverses generacions de psicoanalistes.

La seva ensenyança, que va restituir i renovar el sentit de l'obra de Freud, va motivar als anys seixanta la creació d'una Escola -École freudienne de Paris- i del Département de Psychanalyse. Actualment, aquests mateixa ensenyança inspira nombrosos grups psicoanalítics del món -d'entre ells l'École de la Cause Freudienne i la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis- i continua orientant el treball que desenvolupa l'Institut del Camp Freudià.

L'Institut del Camp Freudià s'inscriu en el marc associatiu. És la continuació, des de l'any 1987, del Cercle de clinique psychanalytique (1976) i reuneix psicoanalistes de formació universitària, mèdica o d'altres camps, així com a no practicants. Activa el work-in-progress de la psicoanàlisi i li serveix d'incentiu a Europa i al món, assegurant al mateix temps una missió d'ensenyança superior i d'investigació.

L'Institut ha creat las Seccions Clíniques, essent les principals les següents:

Diversos grups psicoanalítics del món van començar a sol·licitar, a partir de 1989, la participació de l'Institut per realitzar en els seus respectius països, seminaris que es fan ressò dels resultats de les investigacions que s'han fet en el Camp Freudià.

Seminaris i investigacions van portar, amb el temps, a la creació de nombroses instàncies, la llista de les quals trobareu més endavant..

Els Seminaris i els Espais del Camp Freudià són instàncies de formació permanent que asseguren, a intervals regulars i de manera continuada, una ensenyança fonamental de psicoanàlisi, tant teòrica com clínica, seguint l'orientació lacaniana.

Els grups d'investigació i els d'intercanvi científic d'àmbit internacional tenen cadascun les seves causes i àrees específiques o de dedicació; els resultats es donen a conèixer en reunions, jornades o trobades i també a través d'una àmplia xarxa de publicacions.

A Amèrica es realitzen regularment Seminaris del Camp Freidià, cicles de conferències, Jornades nacionals i internacionals, als països següents: Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic i Veneçuela. Se'n realitzen ocasionalment a Austràlia, Estats Units, Japó i Mèxic.