Àrea del Pràcticum

Pràctiques

La referència a la pràctica clínica no es limita a l'exposició i comentari de seqüències de casos. La Secció Clínica de Barcelona disposa de la possibilitat de realitzar Pràctiques en institucions.

Els participants de la Tètrada tenen la possibilitat de realitzar pràctiques clíniques a diferents institucions. Aquestes pràctiques s'ajusten a la disponibilitat i característiques assistencials de cadascun dels centres on es duen a terme. Normalment la seva durada serà la d'un curs lectiu, a l'acabament del qual el participant haurà de presentar una memòria.

Una comissió s'encarrega de les relacions institucionals, de les entrevistes d'admissió a les pràctiques, i de la coordinació i tutela de les activitats.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor

Àrea del Pràcticum