Àrea del Pràcticum

Presentacions clíniques

Aquesta activitat, que recull la tradició mèdica de les "Presentacions de malalts", és una disciplina de formació clínica que Lacan va sostenir al llarg de tot el seu ensenyament. Basada en l'escolta directa d'un cas clínic, es tracta de la trobada del pacient amb un psicoanalista que té al seu càrrec l'entrevista clínica i el col·loqui posterior amb els participants.

Les presentacions es realitzen en el Centre de Salud Mental Maresme Sud, carrer Torrent de can Gaio nº 17, El Masnou.

Horari: de 12 a 14 hores.
No es pot accedir a la sala una vegada iniciada l'activitat.

Freqüència bimensual.
Calendari: 14 octubre, 9 diciembre, 10 febrero,  abril fecha a determinar, 9 junio.

Presentacions a càrrec de: Anna Aromí, Vicente Palomera, Estela paskvan, Montserrat Puig


Per participar es requereix una breu entrevista prèvia. Assistència reservada per a participants a partir de segon any de la Tètrada en la SCB.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor

Àrea del Pràcticum

Pràctiques

Presentacions clíniques