Àrea de Psicoanàlisi Aplicada | Tallers i Grups d'investigació

Grup d’investigació “Símptomes a la petita infància”

Us convidem a participar en una nova edició d’aquest grup d’investigació durant el curs 2021-2022. Tractarem d’oferir un temps i un espai d’aturada i de reflexió, per poder obrir les preguntes i donar lloc al que se’ns presenta com a enigmàtic en la nostra pràctica, a l’entorn de la petita infància.

La metodologia de treball partirà de les reflexions sobre què entenem per petita infància i sobre el valor que li donem als símptomes infantils. Volem indagar sobre aquests primers anys de vida on es conforma la subjectivitat, sabent que l’infant no és sense l’Altre.

Ens interessa també analitzar aquest passatge de l’Altre familiar a l’Altre social. Ho farem a partir d’obrir les qüestions que ens interroguen des de la nostra pràctica professional amb infants i les seves famílies tant en l’àmbit educatiu com en el clínic.

Convidarem els participants a formalitzar què ens ensenyen els símptomes dels infants, Com fa l’infant amb el seu malestar? Com respon al gaudi de l’Altre que s'hi encarrega? Podem acompanyar-lo en aquests moments des de les diferents institucions en les quals treballem?

Aquest any volem centrar el treball a l’entorn d’aquestes preguntes fonamentals, a partir dels casos pràctics amb què l’experiència professional ens confronta i ho farem a partir d’aquests eixos temàtics:

-          L’adaptació i allò que no funciona en l’experiència educativa

-          El subjecte i l’Altre

-          Les necessitats i el desig

-          La construcció del cos

El grup de treball es dirigeix a educadors i mestres d’educació infantil, pediatres, infermeres, psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes i totes les persones interessades en la primera infància.

 

Coordinadores: Oriana Novau, LeonoraTtroianovsky, Anna Tarrida i Montse Colilles

Calendari

22 octubre, 19 novembre, 17 diesembre, 21 gener, 18 febrer, 18 març, 1 abril, 20 maig i 17 juny.

Horari: un divendres al mes de 19.00 a 20.30 h.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor