Àrea de Psicoanàlisi Aplicada | Tallers i Grups d'investigació

Grup d’Investigació “El femení en la clínica, el cinema i la literatura”

Iniciem el treball de recerca plantejant que el femení, que no és la feminitat, s'ha revelat en l'actualitat amb formes diverses, però molt especialment trencant estàndards que el discurs de l'amo havia establert en la relació entre els sexes. Vam començar recorrent els textos sobre la sexualitat femenina i les lògiques de la vida amorosa.

En el segon curs, vam fer un pas més. Tant el cinema com la literatura van deixar veure com l'amor i el gaudi joguinegen i es confonen en el parlêtre buscant obtenir sempre més ... encara, en corps. Vam emprendre la lectura del seminari "Encara", com a text fonamental a interrogar. En aquest segon any, també vam poder conèixer l'estat de treball d'investigacions en curs d'algunes de les integrants.

Per al tercer, que fa existir la sèrie, proposem avançar en l'estudi del Seminari 20 que dona corp a l'últim ensenyament de Lacan. Com fins ara, la investigació estarà acompanyada per allò que el cinema actual i el clàssic, la literatura i els casos psicoanalítics ensenyen.

Responsables: Alicia Calderón de la Barca, Patricia Heffes

Calendari

29 octubre, 26 novembre, 17 desembre, 28 gener, 25 febrer, 25 març, 29 abril, 27 maig i 10 juny.

Horari: un divendres al mes de 19 a 20.30 h.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor