Àrea de Psicoanàlisi Aplicada | Tallers i Grups d'investigació

Grup d'investigació "Psicosi i autisme"
Art i escriptura: invencions simpthomàtiques

“El problema de la creació literària” o, més generalment, artística “en la psicosi” és difícil de plantejar, diu Lacan. És possible estudiar-lo des del Seminario III i des del text De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Allà trobem que Lacan diu de Schreber que és escriptor, però no poeta, perquè no ens introdueix en una nova dimensió de l’experiència.

En el darrer Lacan, però, les coses canvien amb la introducció de la noció de sinthome. El model ja no serà Schreber, sinó Joyce. James Joyce serveix a Lacan com a paradigma de l’escriptor o artista de l’artesà que remodela amb el seu “ús lògic del seu sinthome” la dissociació, el desnuament de la seva realitat psíquica.

Durant el proper curs explorarem els usos del sinthome en diversos artistes i escriptors. Ens hem proposat de fer-ho amb el mateix Joyce, però també amb Artaud, Hölderlin, Kusama, Rimbaud, Panero, Ponç, Scheerbart, Van Gogh i Wittgenstein. Apareixeran, de ben segur, d'altres pel camí.

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

-          Miller, Jacques-Alain. « La invención psicótica ». Disponible a internet:

http://www.revistavirtualia.com/articulos/500/formas-contemporaneas-de-la-psicosis/la-invencion-psicotica.

-          Lacan, Jacques. Seminario 23. Ed. Paidós,

-          Miller, Jacques-Alain. La ultimísima enseñanza de Lacan. Ed. Paidós,

-          Miller, Jacques-Alain, Piezas sueltas (clases 1º y 2º). Ed. Paidós ,

-          Lacan, Jacques, « Lituratierra ».

-          Freud, «El poeta y la fantasía”.

 

Responsable: Iván Ruiz.

Col·laboradors: Sonia Arribas, Marta Berenguer, Jose Castillo, Erick González, María Guardarucci, Marta Gutiérrez, Lucía Icardi, Regina Menéndez, José Carlos Palma, Howard Rouse, Trinidad Valente.

Calendari

18 octubre, 22 novembre, 13 desembre, 17 gener, 21 febrer, 14 març, 4 abril, 9 maig y 13 juny.

Horari: un dilluns al mes de 20.30 a 22 h.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor