Àrea de la Tètrada | Seminaris obligatoris | Clínica freudiana

El cas del petit Hans i la clínica de la fòbia
Irene Domínguez i Isabelle Durand

El Cas del petit Hans de Sigmund Freud. Irene Domíngez

En el primer quadrimestre de l’any treballarem a fons un dels cinc casos clínics del fundador de la psicoanàlisi, “Anàlisi de la fòbia d’un nen de 5 anys (cas del petit Hans)”, del 1909.

En aquest curs, farem una immersió dins la clínica psicoanalítica a partir del cas del petit Hans. Tindrem ocasió d’aturar-nos en conceptes fonamentals de la psicoanàlisi, com són ara transferència, inconscient i pulsió, entre d’altres, i veurem de quina manera Freud va procedir-hi amb la interpretació, l’anàlisi dels somnis i els entramats de l’estructura de la fòbia. D’aquesta manera palparem la finor de la clínica freudiana.

A més de recórrer a la lletra el text freudià, ens recolzarem en altres textos de Freud que ens serviran per aprofundir en el nostre treball. Farem servir l’aperiòdic virtual de l’SCB, Nodvs, i la revista Freudiana per extreure els textos que puguin ajudar-nos a realitzar el nostre recorregut.

 

Bibliografia

Freud, Sigmund. “Análisis de la fobia de un niño de cinco años (Caso Juanito)”. Obras Completas. Tomo 4. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva.

Freud, Sigmund. “Análisis de la fobia de un niño de cinco años (Caso Juanito)”. Obras Completas. Tomo X. Buenos Aires. Amorrortu Editores.

Freud, Sigmund. “Tres ensayos sobre teoría sexual”. Obras Completas. Tomo VII. Buenos Aires. Amorrortu Editores.

Freud, Sigmund. “Inhibición, síntoma y angustia”. Obras Completas. Tomo XX. Buenos Aires. Amorrortu Editores

Cottet, Serge. 12 estudios freudianos. Buenos Aires. Unsam Edita.

 

Actualització del Cas del petit Hans en l’ensenyament de Jacques Lacan. Isabelle Durand

Durant el segon quadrimestre del curs treballarem el cas del petit Hans, formalment titulat: "Anàlisi de la fòbia d'un nen de cinc anys (cas del petit Hans)", del 1909. Es tracta d'un dels cinc casos clínics de Sigmund Freud.

Al llarg d'aquest curs, farem una lectura exhaustiva a partir de les coses noves que Lacan proposa sobre aquest cas. Tot i que Lacan reprèn la seva lectura del cas del petit Hans en diferents seminaris i des de diversos angles, enguany ens dedicarem essencialment a les elaboracions incloses al Seminari IV. Prendrem com a eix la qüestió del fal·lus, que travessa tot el comentari de Lacan. A títol d'exemple, la qüestió de ser el fal·lus o de tenir fal·lus segueix essent força contemporània per a la clínica. Veurem com la mare del petit Hans busca en el seu nen la resposta a la seva mancança fàl·lica. El símptoma d'un nen ha d'interpretar-se sempre en relació amb la sexualitat femenina. 

Estudiarem la clínica de la fòbia, símptoma que sempre va existir i que segueix estant molt present en les experiències analítiques, si més no en els records d'infantesa.

Bibliografia

Freud, Sigmund. “Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans)”. Obras Completas. Tomo X. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993.

Lacan, Jacques. El Seminari: Libro 4, La relación de objeto. Ed. Paidós, Buenos Aires.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor