Àrea de la Tètrada | Seminaris obligatoris | Elucidació pràctiques

Construccions, transformacions
Enric Berenguer

No hi ha clínica lacaniana sense construcció. En el seu curs de l'orientació lacaniana de 1984-85, 1, 2, 3, 4, Jacques-Alain Miller parteix d'una frase de Lacan en Escritos 2 (pàgina 736):  “Una estructura quadripartida és des de l'inconscient sempre exigible en la construcció d'una ordenació subjectiva”. Des d'aquest punt recorre la lògica de les construccions diverses que es troben al llarg de l'ensenyança de Lacan, per mostrar en cada una d'elles quin és el punt d'impossibilitat que es tracta de situar, així com el fil d'Ariadna que les recorre en la sèrie que constitueixen.  I to això, no des d'una noció de l'estructura com quelcom complet i fix, sinó articulada al voltant d'una falla que introdueix, no només la possibilitat, sinó la necessitat de transformacions. Un tractament, des de la sèrie breu d'entrevistes que es pot desenvolupar en un dispositiu com ara un CPCT, fins allò que d'una anàlisi podem saber mitjançant els testimonis d'AE, es pot pensar com una transformació a partir d'una construcció de partida. Per descomptat, amb totes les estacions intermèdies que es puguin situar al llarg del recorregut. Símptoma i fantasma són noms de construccions freudianes que Lacan va formalitzar i a les quals va aplicar la seva idea original d'una estructura en acció que, com a tal, està oberta a la incidència i a l'acte analític.

Podem aplicar aquestes idees rectores, al nivell més simple, en la nostra clínica de tots els dies? Per descomptat: es pot i s'ha de fer. No hi ha clínica sense construcció, perquè la mateixa neurosi  —també la psicosi— és ja una construcció, les arestes de la qual hem de conèixer per pensar de quina manera es poden inscriure en un dispositiu sota transferència i què es pot esperar de la nova construcció implicada per aquest mateix fet.

 

Nota:

Miller, Jacques-Alain, Los cursos de la orientación lacaniana, 1, 2, 3, 4, (1984-85), Ediciones Paidós, 2021 (propera aparició). Està previst que puguem disposar d'aquest curs com a primícia des del mes de setembre.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor