Àrea de la Tètrada | Seminaris obligatoris | Orientació Lacaniana

Tothom és boig
Xavier Esqué

Aquest és un curs* sobre els temps que corren, sobre la nostra manera d’estar i de gaudir en la civilització, sobre el moviment d’una civilització en la qual la quantificació s’apodera de tota forma d’existència. Jacques-Alain Miller es pregunta sobre la posició de l'analista, què s’espera de nosaltres? I respon que no és el diagnòstic el que s’espera sinó l’acció, l’acció lacaniana. En aquest sentit és un curs de gran actualitat per a tots nosaltres, perquè es tracta en cada moment d’interpretar l’època.

Aquest no és un curs únicament polític, també és teòric i pràctic, hi seran elucidades les diferents arestes de l’aforisme de Lacan “Tothom és boig”, entrant així en l'ultimíssim ensenyament de Lacan i en les conseqüències que té per a la nostra pràctica.

 

* Jacques-Alain Miller, Todo el mundo es loco. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller, Buenos Aires, Paidós 2015.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor