Àrea de la Tètrada | Seminaris obligatoris | Orientació Lacaniana

L'angoixa. Introducció al Seminari X de Jacques Lacan
Elvira Guilañá i Araceli Teixidó

Aquest seminari es dedicarà a la lectura i comentari del llibre de Jacques-Alain Miller, La angustia. Introducción al Seminario X de Jacques Lacan. 

J.-A. Miller comenta els eixos principals del Seminari de Lacan sobre L'angoixa, tot destacant que "l'angoixa escollida per Lacan, l'angoixa lacaniana, és una via d'accés a l'objecte a minúscula", situa un noment de canvi en el seu ensenyament i construeix una brúixola de lectura. Lacan parteix inicialment del registre imaginari com el lloc on s'experimenta l'angoixa, el unhemlich del doble. Senyal d'un perill pulsional en l'angoixa és la presència excessiva de l'objecte, l'angoixa apareix quan "falta la falta".  J.-A. Miller destaca que en aquest seminari l'objecte a emergeix com a excepció, i que com a operador de la separació li correspon el tall sota la forma de resta de l'operació subjectiva que concerneix a l'Altre. L'objecte a escapa al registre imaginari i a la lògica del significant, obsta a la dialèctica, tot introduint un límit a la universalitat del concepte que dona pas a la pluralització del Nom del Pare.

 

Bibliografia:

Freud, S.,“Lo ominoso”, 1919, Obras Completas, Vol. XVII, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1990.

Freud, S., “Inhibición, síntoma y angustia”, 1926 [1925], Obras Completas, Vol. XX, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1985.

Lacan, J., El Seminario, Libro 10: La angustia, 1962-1963, Buenos Aires, Paidós, 2006.

Lacan, J., El Seminario, Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis, 1964, Buenos Aires, Paidós,1987.

Lacan, J., “Introducción a los Nombres del Padre, 1963, Buenos Aires, Paidós, 2005.

Miller, J.-A., Comentario del seminario inexistente, Buenos Aires, Manantial, 1992.

Miller, J.-A., La angustia. Introducción al Seminario X de Jacques Lacan, 2004, Barcelona, Gredos, Colección Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, 2007.

Miller, J.-A., Piezas sueltas. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller, Buenos Aires, Paidós, 2009.  

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor